Spring til indhold

Privatlivspolitik for
Havmiljøvogterkampagnen

Velkommen til Havmiljøvogter

Tusind tak fordi du besøger Havmiljøvogter. Vi sætter stor pris på, at du bruger vores hjemmeside og app.

Havmiljøvogterkampagnen drives af Søværnet, og sammen arbejder vi for et renere Danmark.

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler de data du overlader til os når du bruger vores hjemmeside, app og modtager materiale fordi du er Havmiljøvogter. Du kan også læse om dine rettigheder ved behandling af persondata når du bruger vores services. Søværnet er ansvarlig for behandlingen af de oplysninger vi modtager fra dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Hvad er Havmiljøvogter?

Havmiljøvogterkampagnen drives af Søværnet. Formålet med kampagnen er, at sikre en renere natur i Danmark med særligt fokus på havområderne. Det gør vi sammen med dig og mange andre, som hver dag indsamler affald fra naturen og gør os opmærksomme på affald og olieudslip i den danske natur.

Vi sætter stor pris på, at du hjælper med at sikre et renere Danmark. For at kunne servicere dig som Havmiljøvogter behandler vi en række data om dig.

Hvordan indsamler vi dine persondata, hvorfor og hvad bruger vi dem til?

Vi indsamler persondata om dig, når du selv giver os oplysningerne. Det sker når du bruger vores hjemmeside eller appen. Hvis du kontakter os telefonisk eller via mail indsamler vi ligeledes persondata om dig. Når du tilmelder dig som Havmiljøvogter og opretter en profil, er forældremyndighedsindehaver og skal give samtykke for et barn under 13 år, hvis du deltager i kampagner, uploader billeder af Havfald, tilmelder dig nyhedsbrev eller afgiver informationer til tredjeparter indsamles ligeledes persondata om dig.

Vi indsamler følgende persondata om dig, som alle er i kategorien der kaldes almindelige oplysninger;

Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, mailadresse, fødselsår og lokationsdata.

Er du forældremyndighedsindehaver og skal give samtykke til, at et barn under 13 år oprettes som

Havmiljøvogter, indsamler vi ligeledes oplysninger om dig samt registrerer dit afgivne samtykke.

Formålet med at indsamle disse nødvendige identifikationsoplysninger er, at kunne oprette din profil og servicere dig som Havmiljøvogter, og holde dig opdateret om nyheder og yderligere tiltag.

I andre tilfælde modtager vi oplysninger omkring dig, det sker eksempelvis når du bruger dit facebook eller google-login til at oprette dig i appen.

Når du indberetter, at du har fundet Havfald i naturen, indsamler vi lokationsdata fra dig når du giver os oplysningerne om placeringen af Havfaldet. Formålet med at indsamle disse lokationsdata er, at Havfaldet kan findes igen og fjernes fra naturen.

I nogle tilfælde videregiver vi dine persondata. Det sker til betroede samarbejdspartnere, som hjælper os omkring arbejdet med Havmiljøvogterkampagnen. Det er eksempelvis ved levering af kampagnemateriale til en fysisk adresse. Og til vores samarbejdspartnere som driver kampagnen sammen med os.

Hvis du indberetter fund af olie i havet, får Maritime Assistance Service som er enhed under Søværnet besked om placeringen af olie med det samme. Det sker for at sikre den operative indsats, som er påkrævet når forureningen skal fjernes fra havet igen.

Retsgrundlaget for at vi behandler disse oplysninger om dig, er dig er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 a.

Du skal vide, at afgivelse af samtykke er frivilligt og at du altid kan trække dit samtykke tilbage igen.

Hvornår sletter vi dine persondata?

Vi sletter dine data når du giver os besked herom. Altså når du ikke længere ønsker at være Havmiljøvogter, og derfor melder dig ud af kampagnen.

Hvis du trækker dit samtykke til behandling af data tilbage, bliver du automatisk udmeldt som Havmiljøvogter.

Det sker, at vi får besked om dødsfald fordi den fysiske post vi sender, bliver returneret. I det tilfælde, sletter vi ligeledes data.

Håndtering af persondata om børn 

Hos Havmiljøvogterkampagnen er vi opmærksomme på, at mange børn vil være interesserede i at deltage i kampagnen.

Ud fra en konkret vurdering af typen af persondata vi behandler, følger vi de officielle retningslinjer på området.

Det betyder, at børn over 13 år selvstændigt kan oprette en profil på Havmiljøvogter.dk og i appen.

Det betyder ligeledes, at børn under 13 år ikke kan færdiggøre oprettelsen af en profil uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Hvis du er forældre eller forældremyndighedsindehaver til et barn, som du mener har videregivet persondata til os, er du meget velkommen til at kontakte os for en afklaring heraf.

Anvendelse af databehandlere Vi tilstræber altid, at vores databehandlere er beliggende i EU/EØS. I enkelte tilfælde kan

databehandlere være beliggende udenfor dette geografiske område, men i hvert enkelt tilfælde er sikret et lovligt overførselsgrundlag.

Hvilke rettigheder har du?

Retten til indsigt og berigtigelse; det betyder, at du altid har krav på at få indsigt i de persondata vi har om dig, og du har ret til at få en kopi af oplysningerne udleveret. Ret til berigtigelse betyder, at hvis nogle af de oplysninger vi har om dig er forkerte, så har du krav på at få dem rettet så der i stedet fremgår de rigtige oplysninger.

Retten til at få data slettet; det betyder, at du kan få dine personoplysninger slettet hvis vi ikke længere har et formål til at opbevare dem. Trækker du dit samtykke tilbage, slettes dine data.

Ret til begrænsning af behandling; det betyder, at du kan anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til indsigelse; det betyder, at du kan gøre indsigelse mod at vi anvender dine persondata.

Ret til at få overført oplysninger (dette kaldes dataportabilitet); det betyder, at du til enhver tid kan få overført oplysningerne.

Ret til at undgå profilering og automatiske afgørelser; det betyder, at du har ret til at undgå, at vi træffer automatiske afgørelser om dig eller laver profiler af dine persondata. Det kan oplyses, at der ingen profilering sker, og vi ligeledes ikke træffer automatiske afgørelser.

Klage til Datatilsynet.

Vi gør vores absolut bedste for, at dine persondata håndteres forsvarligt og på at sikre dine rettigheder. Vi arbejder hele tiden på at følge med udviklingen i lovgivningen, og på at forbedre vores procedurer og den måde vi håndterer persondata på.

Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne høre fra dig. Forhåbentlig kan vi sammen afklare det punkter du gerne vil give feedback på.

Du er altid velkommen til at skrive til os på info@havmiljovogter.dk

Ønsker du alligevel at klage til en offentlig instans, kan du klage til;

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 3319 3200
e-mail dt@datatilsynet.dk

Opdateringer til privatlivspolitikken

Vi foretager opdateringer til denne privatlivspolitik når der er behov for det efter en konkret vurdering. Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 5. marts 2021.